این نوع دکل علیرغم بالا بودن قاعده آن، دکلی سبک با قابلیت باربری زیاد می باشد.

اجزاء دکل: لوله به قطر 6cm – نبشی نمره 3cm
اجزاء مهار: صفحه تعادل – مهارکش – کلمپس – گوشواره – سیم مهار (سایز و تعداد اجزا متناسب با ارتفاع دکل تعیین می گردد.)
نوع اتصال: پیچ و مهره – جوش
گالوانیزه: گرم
نوع جوش: CO2