با توجه به سایز میلگرد مورد استفاده در این دکل قابلیت باربری آن به مراتب بیشتر از انواع دیگر دکل های مهاری لوله و میلگرد مانند G45-G35-G25 می باشد.

اجزاء دکل: لوله به قطر 4cm – میلگرد نمره 14mm
اجزاء مهار: صفحه تعادل – مهارکش – کلمپس – گوشواره – سیم مهار (سایز و تعداد اجزا متناسب با ارتفاع دکل تعیین می گردد.)
نوع اتصال: پیچ و مهره – جوش
گالوانیزه: گرم
نوع جوش: CO2